Awarie Komunikaty RSO Oświata i Edukacja Sport i rekreacja Urząd informuje Ważne terminy Wydarzenia kulturalne

 Urząd informuje 

VII Ćwiczenia MDP - Drogowskaz 2024

w sobotę 15 czerwca 2024r. MDP przy OSP w Raczkach wzięła udział w VII Ćwiczeniach MDP - Drogowskaz 2024 Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

zapraszamy wszystkich do udziału w Gminnych Zawodach Sportowo - Pożarniczych Czytaj dalej

 Urząd informuje 

System QMP (Quality Meat Program)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskani Czytaj dalej

 Komunikaty RSO 

Alert RCB

Uwaga! Zakaz przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach. Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Informacja

dot. pracy Urzędu Gminy Raczki oraz PSZOK w Dowspudzie Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Zarządzenie Nr 0050/53/24 Wójta Gminy Raczki

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Raczki Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Programy wsparcia

realizowane i współfinansowane przez WFOŚiGW w Białymstoku Czytaj dalej

 Urząd informuje 

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych

W terminie od 1 do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Dostarcza ono informacji, które wykorzystywane są do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwi Czytaj dalej
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.